آیدا دهقانی

  • نام: آیدا
  • نام خانوادگی: دهقانی
  • سن: ۲۹ سال
  • تحصیلات:

سلام من آيدا هستم.

من اينجام تا به شما كمك كنم، لباسى رو انتخاب كنيد كه از اندام شما تبعيت كنه تا شما با پوشيدنش احساس رضايت بيشترى از خودتون داشته باشيد.

به نظر من نوع پوشش ما بيانگر درون ماست، پس چه بهتر كه هميشه از هارمونى و آراستگى پيروى كنيم …!

فهرست